Drobne Formy Architektoniczne

design by: Marta Przybylska i Tomek Wieteska
Drobne Formy Architektoniczne są to wszystkie formy architektury, stanowiące o kompozycji i wyposażeniu funkcjonalnym przestrzeni publicznych. Zaliczamy do nich ławki, siedziska, kosze, trejaże, pergole, urządzenia placów zabaw, fontanny, poidełka i wiele innych, gdyż granica ich definiowania stale jest przesuwana. Ich dynamiczny rozwój związany jest z miejskim stylem życia, coraz popularniejszym spędzaniem czasu poza domem i wynikającym z tego polepszaniem jakości przestrzeni wspólnych. Rekultywacja zaniedbanych terenów na parki i skwery, ciekawe aranżacje przestrzeni centr handlowych, rewitalizacje zabytków dla nowych funkcji, ogrody zespołów zabudowy wielorodzinnej - wszystkie te działania mają na celu podniesienie wartości przestrzeni wspólnych tak, by przyjemniej się tam przebywało. Drobne formy architektoniczne stanowią wówczas niezbędne uzupełnienie architektury, a ich dobór decyduje o funkcjonalności i stylistyce danego miejsca, o sposobie jego użytkowania i emocjonalnym odbiorze.

praca po miejsku
chillout
życie codzienne

naturalnie wsród zieleni
na chwilę relaksu i odpoczynku
kreatywne aranżacje codzienności
Copyright (c) 2024 MAP design sp. z o.o.  All Rights Reserved.